Liesbeth Monden

Licentiaat in de Rechten aan de KULeuven (1989) en advocaat aan de balie van Brussel van 1989 tot 1993 en sinds 2013.

Van 1993 tot 1999 werkte zij als adjunct-adviseur op het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen waar ze de asielprocedure grondig leerde kennen. Vanaf 1999 werd zij adviseur op het kabinet van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking. Ze stond de Staatssecretaris bij in het verfijnen en verbeteren van het juridisch kader van de Ontwikkelingssamenwerking, en volgde de wijzigingen in de Vreemdelingenwet op de voet.

Haar voorkeuren gaan uit naar het vreemdelingenrecht, het familierecht, het strafrecht en het jeugdrecht.

Talen: Nederlands, goede kennis van Frans en Engels, basiskennis van Spaans
Contact: liesbeth.monden@dgv-law.be
rechtstreekse lijn: 0472/20.69.93

© DGV-LAW 2014 – website by wimdidelez.be