Luc Denys

Licenciaat in de rechten aan de KULeuven en advocaat te Brussel sinds 1976

Luc Denys is een vooraanstaand specialist in het vreemdelingenrecht. Hij is sedert 1986 lesgever van dit vak aan de advocaten-stagiairs bij de Balie te Brussel. Hij is de auteur van het 'Handboek over vreemdelingenrecht' uitgegeven door de Orde van Vlaamse Balies. Bij INNI Publishers verscheen in 2019 de vierde uitgave van zijn ‘Overzicht van het vreemdelingenrecht'. Hij is lid van de Commissie ingesteld in het raam van de regularisatiewet van 22 december 1999 en van 1991 tot 1996 was hij plaatsvervangend lid van de Commissie van advies voor vreemdelingen. Hij was gedurende meer dan 20 jaar vertegenwoordiger voor België voor ELENA (European Legal network on asylum), de juridische afdeling van ECRE (European Council on Refugees and Exiles). Hij was van 1989 tot 2000 gemeenteraadslid en van 2001 tot 2012 schepen voor Groen in de multiculturele gemeente Schaarbeek. Hij is auteur van talrijke wetsvoorstellen, amendementen bij wetsontwerpen en schriftelijke vragen ingediend door parlementsleden van Groen! inzake vreemdelingenrecht. Hij is sedert meer dan 20 jaar redactielid van het 'Tijdschrift voor vreemdelingenrecht' en publiceerde daarin talrijke bijdragen en noten onder rechtspraak. Hij schreef verscheidene bijdragen in de reeks 'Migratie- en migrantenrecht' uitgegeven door Die Keure, gaf gastcolleges over vreemdelingenrecht aan de Universiteit Antwerpen en was spreker op een aantal studiedagen aan verscheidene universiteiten en openbare instellingen. Hij is sedert vele jaren voorzitter of lid van de vzw 'Aide aux personnes déplacées' te Hoei. Een lijst van zijn publicaties vindt u hier.

Door zijn ervaring in de lokale politiek heeft hij een ruime kennis van het administratief recht, d.w.z.d de brug tussen burger en overheid.

Vóór de uitoefening van dit mandaat was hij van 1985 tot 1988 lid van de Probatiecommissie te Brussel en van 1986 tot 1988 plaatsvervangend vrederechter in het 4de kanton te Brussel. In het midden van de jaren ’80 trad hij als advocaat op voor het VAKA (Vlaams Aktie Komitee tegen atoomwapens) en de Medische werkgroep tegen atoomwapens in de procedure bij de Raad van State tegen de installatie van kruisraketten op de luchtmachtbasis te Florennes.

Talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits
Contact: luc.denys@dgv-law.be
rechtstreekse lijn: 02/743.15.25

© DGV-LAW 2014 – website by wimdidelez.be