Mark Van Roy

Licentiaat in de rechten KULeuven (1979), advocaat sinds 1983, eerst aan de balie van Brussel, later ook aan de balie van Leuven

Mark Van Roy werkte aanvankelijk als jurist in de Leuvense Wetswinkel en deed zijn burgerdienst bij de Liga voor de Mensenrechten alvorens in april 1983 zijn eed af te leggen als advocaat bij de balie van Brussel.

Hij heeft een bijzonder ruime ervaring in alle juridische aspecten van het personen- en familierecht: echtscheidingen en samenlevingsproblemen tussen niet gehuwde koppels, afstammingsgeschillen, erfeniskwesties, vereffening-verdeling na echtscheiding of samenwonende ongehuwde koppels,…

In onze snel wijzigende maatschappij met haar internationalisering komt zijn kennis van het internationaal familiaal privaatrecht hem zeer goed van pas om geschillen tussen koppels met verschillende nationaliteiten voor de rechtbank te begeleiden.

Hij volgde in 2000 een opleiding voor bemiddeling in familiale geschillen en was gedurende jaren erkend als familiaal bemiddelaar.

Zijn juridische kennis en ondervinding in familierechtelijke geschillen laten hem toe de dossiers die hem worden toevertrouwd te beoordelen met een goede inschatting van het mogelijke resultaat.

Hij is lid van de commissie van voorlopige bewindvoerders bij de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel en wordt geregeld aangesteld als bewindvoerder voor mensen die hun goederen niet meer kunnen beheren.

Daarnaast zijn zijn interesses divers. Het contractenrecht in het algemeen, waaronder huur, koop, leningen en invorderingen van onbetaalde facturen, beheerst hij grondig. De kennis die hij opdeed in het vreemdelingenrecht lieten hem toe les te geven aan de Brusselse Nederlandse Orde van advocaten inzake arbeidsvergunningen en beroepskaarten.

Hij werkt eveneens in het bouwrecht en de ruimtelijke ordening. In deze materies heeft hij een ruime praktijkervaring opgebouwd tijdens zijn huidige schepenmandaat en dat in de periode 2000-2006 in de gemeente Tervuren, waarbij hij bevoegd was/is voor onder meer stedenbouw, ruimtelijke ordening, mobiliteit, erfgoed en milieu.

Talen: Nederlands, Frans, Engels
Contact: mark.van.roy@dgv-law.be
rechtstreekse lijn: 02/743.15.27
bijkantoor E. Hanssenslaan 22, 3080 Tervuren

© DGV-LAW 2014 – website by wimdidelez.be