Miep Grouwels

Licenciaat in de rechten (1980) en in de criminologie (1982) aan de KULeuven. Advocaat te Brussel sinds 1983.

Waar Miep Grouwels zich aanvankelijk toelegt op het strafrecht, genieten twee andere rechtstakken al gauw haar bijzondere interesse en groeien uit tot blijvende voorkeurmateries en dagelijkse praktijk: het vreemdelingenrecht in al zijn aspecten, en het burgerlijke aansprakelijkheidsrecht met specifieke aandacht voor het verkeersrecht en de evaluatie materiële en lichamelijke schade.

Van 1995 tot 2000 gaf zij les in het vreemdelingenrecht aan advocaten-stagiairs bij de balie van Brussel. Zij was plaatsvervangend lid van de commissie ingesteld in het raam van de regularisatiewet van 22 december 1999. Sinds 2008 is zij lid van de redactieraad van het Tijdschrift Vreemdelingenrecht. Zij verzorgt regelmatig bijdragen tijdens studiedagen of vormingen georganiseerd door de Balie of vreemdelingenorganisaties.

Daarnaast is zij bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken sinds april 2011.

Talen: Nederlands, Frans, Engels
Contact: miep.grouwels@dgv-law.be 
rechtstreekse lijn: 02/743.15.21

© DGV-LAW 2014 – website by wimdidelez.be