Wettelijke informatie

Denys-Grouwels-Van Roy is een groepering van advocaten. De leden van de groepering zijn natuurlijke personen die de kosten van het advocatenkantoor delen.

De advocaten oefenen hun beroep van advocaat uit in België. Ze zijn lid van de Nederlandse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel, behalve Valérie Klein die lid is van de Franse Orde van advocaten bij de Balie te Brussel.

Hun nummer bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) is het volgende:
Luc Denys 0848.585.890
Miep Grouwels 0812.534.356
Mark Van Roy 0812.534.257
Nathalie Malanda 0628.645.419
Valérie Klein 0820.063.239

De beroepsaansprakelijkheid van elke advocaat van de groepering is via een collectieve polis bij de Orde van advocaten verzekerd.

Denys-Grouwels-Van Roy zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden zoals advocaten in binnen- of buitenland, notarissen, gerechtsdeurwaarders, boekhouders enz., de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De samenwerking met deze derden gebeurt steeds in het belang van en na voorafgaandelijk overleg met de cliënt. ledere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden wordt uitgesloten.

© DGV-LAW 2014 – website by wimdidelez.be