Personen- en Familierecht

Materies

 • bijstand en tussenkomst in procedures voor alle familierechtbanken waar ook in België;
 • huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning;
 • dringende en voorlopige maatregelen wegens huwelijks- of samenlevingsmoeilijkheden;
 • echtscheiding en beëindiging wettelijke samenwoning;
 • echtscheiding door onderlinge toestemming (uitwerken in overleg met de partners van een onderhandelde oplossing voor de kinderen en de verdeling van de goederen);
 • onderhoudsgelden tussen gewezen partners en onderhoudsbijdragen voor de kinderen;
 • adviezen over de fiscale gevolgen van financiële regelingen tussen partijen;
 • ouderlijk gezag en verblijfsregelingen;
 • vaststelling, erkenning en betwisting van vaderschap;
 • verbetering van akten van burgerlijke stand;
 • vereffening-verdeling na echtscheiding en samenleving ongehuwde partners, bij openvallen van nalatenschappen of bij onverdeelde goederen;
 • familiaal vermogensrecht met bijstand bij de notaris en de rechtbank;
 • voorlopige bewindvoering voor beheer van goederen;
 • verlengde minderjarigheid;
 • voogdij en pleegvoogdij;
 • adoptie;
 • bemiddeling in familiale geschillen.

Hiervoor kan u terecht bij:

© DGV-LAW 2014 – website by wimdidelez.be