Administratief recht

Het administratief recht gaat over allerlei geschillen tussen de burger en de overheid: de Belgische staat, de gemeente, het gewest en de gemeenschap, het OCMW, enz. Het gaat bijgevolg over de vraag: welke rechten heeft de burger tegenover de overheid en in welke mate kan de overheid zijn beslissingen tegenover de burger laten gelden zonder de wet te schenden? Ook het ambtenarenrecht maakt deel uit van het administratief recht. Ons kantoor treedt in deze zaken op bij procedures voor de Raad van State en voor administratieve rechtscolleges.

Voor deze materie kan u terecht bij:

© DGV-LAW 2014 – website by wimdidelez.be