Vreemdelingen- en vluchtelingenrecht

Materies

  • gezinshereniging;
  • verblijfstatus EU-onderdanen en familieleden van Belgen;
  • asielprocedure;
  • procedure staatloosheid;
  • humanitaire en medische regularisatie verblijf;
  • arbeids- en beroepskaart;
  • nationaliteit;
  • beroep tegen weigering of vernietiging van huwelijk of wettelijke samenwoning;
  • procedure niet-begeleide minderjarige vreemdelingen;
  • beroepsprocedures bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, Raad van State, raadkamer, burgerlijke rechtbank enz.

Hiervoor kan u terecht bij:

© DGV-LAW 2014 – website by wimdidelez.be