Verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht beantwoordt de vraag of, onder welke voorwaarden, en voor welke omvang iemand anders verantwoordelijk (aansprakelijk) is voor opgelopen schade.

Het domein is bijzonder breed: zo kan het zowel gaan om schade binnen een contractuele relatie als om schade ontstaan buiten enig contract om. De schade kan materieel, lichamelijk of moreel zijn.

Aangezien verzekeraars de aansprakelijkheid van hun verzekerden dekken volgens de geldende wettelijke bepalingen en de verzekeringspolissen, is er een evidente band met het aansprakelijkheidsrecht.

Ons kantoor treedt op voor zowel de verzekeringsmaatschappijen als voor de verzekerden en heeft in het bijzonder ervaring in het verkeersrecht en inzake letselschade.

Voor deze materie kan u terecht bij:

© DGV-LAW 2014 – website by wimdidelez.be