Familiaal internationaal privaatrecht

Materies

  • procedures inzake familierecht met een niet-Belg als partij;
  • internationale bevoegdheid van de Belgische rechtbanken;
  • onderzoek toepasselijk buitenlands of Belgisch recht;
  • erkenning en tenuitvoerlegging in België van buitenlandse akten en vonnissen.

Hiervoor kan u terecht bij:

© DGV-LAW 2014 – website by wimdidelez.be