Contractenrecht

Materies

  • opstellen van contracten;
  • adviezen over inhoud en gevolgen van contracten;
  • bijstand inzake geschillen;
  • arbitrage en bemiddeling;
  • bijzondere contracten: koop, lening, bewaargeving, lastgeving, dading, kanscontracten, leasing,…;
  • invordering van facturen;
  • bemiddeling bij burgerlijke en handelsgeschillen.

Voor deze materie kan u terecht bij:

© DGV-LAW 2014 – website by wimdidelez.be